واکنش مشاور احمدی‌نژاد به موضع همسر رئیسی دریاره حجاب
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد در واکنش به صحبت‌های همسر رئیس جمهور در مورد حجاب نوشت: خانم جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهور می‌گوید در کشور‌های اسلامی حجاب مسئله اول سیاسی بوده، و بعد مدعی می‌شود که استعمارگران برای مقابله با موفقیت‌های دولت سیزدهم بدحجابی را بیشتر رواج می‌دهند.

با این سخنان می‌توان فهمید که منشا سخت گیری‌های اخیر در حوزه اجتماعی خود دولت است.

واکنش مشاور احمدی‌نژاد به موضع همسر رئیسی دریاره حجاب