(تصاویر) اجرای ارکستر سمفونیک تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مرضیه سلیمانی