(تصاویر) روستا‌های زلزله‌زده هرمزگان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: شیدا پوریوسف/ میزان