قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۱
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه هفتم تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ششم تیر ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه هفتم تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه هفتم تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۱۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت یکشنبه قیمت دوشنبه قیمت امروز
0.050 94 هزار و 500 تومان 85 هزار تومان 363 هزار تومان
0.100 184 هزار تومان 165 هزار تومان 184 هزار تومان
0.150 273 هزار و 500 تومان 245 هزار تومان 363 هزار تومان
0.200 363 هزار تومان 325 هزار تومان 363 هزار تومان
0.250 452 هزار و 500 تومان 405 هزار تومان 545 هزار تومان
0.300 545 هزار تومان 488 هزار تومان 545 هزار تومان
0.350 634 هزار و 500 تومان 568 هزار تومان 724 هزار تومان
0.400 724 هزار تومان 648 هزار تومان 724 هزار تومان
0.450 813 هزار و 500 تومان 728 هزار تومان 903 هزار تومان
0.500 903 هزار تومان 808 هزار تومان 903 هزار تومان
0.600 یک میلیون و 82 هزار تومان 968 هزار تومان 968 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 261 هزار تومان یک میلیون و 128 هزار تومان یک میلیون و 128 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 442 هزار تومان یک میلیون و 290 هزار تومان یک میلیون و 290 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 621 هزار  تومان یک میلیون و 450 هزار  تومان یک میلیون و 450 هزار  تومان
1.000 یک میلیون و 800 هزار تومان یک میلیون و 610 هزار تومان یک میلیون و 610 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 979 هزار تومان یک میلیون و 770 هزار تومان یک میلیون و 770 هزار تومان
1.200 دو میلیون و 163 هزار تومان یک میلیون و 935 هزار تومان یک میلیون و 935 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 342 هزار  تومان دو میلیون و 95 هزار  تومان دو میلیون و 95 هزار  تومان
1.400 دو میلیون و 521 هزار تومان دو میلیون و 255 هزار تومان دو میلیون و 255 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 700 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 879 هزار تومان دو میلیون و 575 هزار تومان دو میلیون و 575 هزار تومان
1.700 سه میلیون و 58 هزار  تومان دو میلیون و 735 هزار  تومان دو میلیون و 735 هزار  تومان
1.800 سه میلیون و 237 هزار تومان دو میلیون و 895 هزار تومان دو میلیون و 895 هزار تومان
1.900 سه میلیون و 416 هزار  تومان سه میلیون و 55 هزار  تومان سه میلیون و 55 هزار  تومان
2.000 سه میلیون و 595 هزار تومان سه میلیون و 215 هزار تومان سه میلیون و 215 هزار تومان