(تصاویر) تابستان داغ جنوب کشور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مرتضی یاقوتی - افسانه جعفری - محمدامین درویش زاده - مهرناز مهرپویان