(ویدئو) آجیل فروشی عبدالباقی، مالک متروپل را آتش زدند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 آجیل فروشی عبدالباقی، مالک متروپل آبادان را در آبادان آتش زدند. عبدالباقی، یک آجیل فروش بود که برج ساز شد و فاجعه به بار آورد.

{$sepehr_media_1227434_750_700}