(تصاویر) زنده‌یاد عثمان محمدپرست به روایت تصویر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محسن اسماعیل‌زاده