قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ کاهش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز دوشنبه ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی مشابه روز گذشته بود و دو میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز گذشته کاهش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه به قیمت دو میلیون و ۹۳۵ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت یکشنبه قیمت دوشنبه قیمت امروز
0.050 79 هزار تومان 79 هزار تومان 78 هزار تومان
0.100 153 هزار تومان 153 هزار تومان 151 هزار تومان
0.150 227 هزار تومان 227 هزار تومان 224 هزار تومان
0.200 301 هزار تومان 301 هزار تومان 297 هزار تومان
0.250 375 هزار تومان 375 هزار تومان 370 هزار تومان
0.300 452 هزار تومان 452 هزار تومان 446 هزار تومان
0.350 526 هزار تومان 526 هزار تومان 519 هزار تومان
0.400 600 هزار تومان 600 هزار تومان 592 هزار تومان
0.450 674 هزار تومان 674 هزار تومان 665 هزار تومان
0.500 748 هزار تومان 748 هزار تومان 738 هزار تومان
0.600 896 هزار تومان 896 هزار تومان 884 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان
1.000 یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان
1.300 یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان
1.400 دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 531هزار تومان دو میلیون و 531هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان
1.800 دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان
2.000 دو میلیون و 975
هزار تومان
دو میلیون و 975
هزار تومان
دو میلیون و 935 
هزار تومان