متلک‌های روزنامه جمهوری اسلامی به نواصولگرایان!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ما مردم کوچه و خیابان این روز‌ها به خوبی حس می‌کنیم که همان کاری که در دولت قبلی در تراز کفر ابلیس سند می‌خورد، امروز عین حقیقت معنا می‌شود.

گرانی سابق، بی‌عرضگی و بی‌غیرتی مسئولان بود، ولی امروز امتحان الهی است و بستری برای تربیت انسان و تزکیه نفوس!

از آن جناح اگر کسی با چمدان از هواپیما پیاده می‌شد، آستین‌هایش را بادبان می‌کردند و کوس رسوایی به آسمان برمی‌خاست و امروز آن را به هزار توجیه، موجه‌سازی می‌کنند و تازه می‌شود دام دشمن تا مردم متوجه خدمات دولت سیزدهم نشوند!

مجلسِ سابق باشد، روی منبر برایش داد می‌زنند و رگ گردن کلفت می‌کنند که «آی مجلس شورای اسلامی! آدم باش»، اما مجلس که نو شد، همه چیز تمام می‌شود و کسی نیست بر سر آن منبری تندگو فریاد بزند که آقای سخنران! آدم باش!

با این همه استاندارد چندگانه حرمت از منبر و محراب می‌بری!

آن دیگری و دیگری و دیگری وضع را چنان خوب تصویر می‌کنند که آدم به سلامت عقل خود شک می‌کند.

حال ما خوب نیست، اما خوشحالیم که حال دوستان خوب است. خوشحالیم و خدا قوت می‌گوئیم به مسئولان بزرگوار که حاصل تلاش‌هاشان شادمانی و رضایت دوستان است. آنان که راضی باشند لابد همه چیز درست است و خدا هم راضی. ان‌شاالله دامنه این تلاش‌ها و رضایتِ پیامد آن همه کشور را در بر بگیرد.