امیرعبداللهیان مطرح کرد:
مذاکره با ترکیه، عراق و افغانستان برای احقاق حق‌آبه‌های مرزی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بین وزارتخانه‌های خارجه، کشور و نیرو برای پیگیری تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانه‌های مرزی و سدسازی در برخی کشور‌های همسایه، گفت: در طول فعالیت دولت سیزدهم دیدار‌های دو جانبه‌ای با ترکیه، عراق و افغانستان جهت پیگیری حق آبه‌های مرزی داشتیم.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان پیرامون اقداماتی که وزارت امور خارجه دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی آب انجام داده است، گفت: در وزارت امور خارجه کمیته‌ای را تشکیل دادیم که تاکنون دو یا سه جلسه آن برگزار شده است، با وزیر نیرو نیز هماهنگی‌هایی داشته‌ایم.

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری تخصصی دیپلماسی آب

وزیر امور خارجه در ادامه اظهار کرد: کمیته‌ای هم بین وزارتخانه‌های خارجه، کشور و نیرو تشکیل شده است تا به طور تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانه‌های مرزی و سدسازی در برخی کشور‌های همسایه، مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر در مدتی که مسئولیت دستگاه دیپلماسی را به عهده گرفتم، به طور دوجانبه با وزیر خارجه ترکیه درباره سد‌هایی که بر روی رودخانه ارس زده شده و می‌تواند تاثیرگذار باشد، گفتگو کردیم، همچنین با طرف عراقی نیز گفتگو‌هایی در این زمینه داشتیم.

سفر هیاتی از ترکیه به ایران در راستای تامین حق‌آبه‌های مرزی

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: در این مدت با هیات حاکمه موقت فعلی افغانستان گفتگو کرده‌ایم. همچنین از ترکیه نیز هیاتی در پایان سال گذشته به ایران آمد و کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات مربوطه طراحی کردیم، اقدام مشابهی را در موضوع افغانستان انجام دادیم و باید دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم.