نرخ حق بیمه و شرط سنی «بیمه زنان خانه‌دار»
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تمامی زنان و دخترانی که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند، بدون هرگونه سابقه حق بیمه قبلی می‌توانند از حمایت‌های تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی و خدمات درمانی برخوردار شوند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و از این تعداد بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ حدود ۲۰ میلیون زن خانه‌دار در کشور داریم و یکی از مهمترین نیاز‌های آن‌ها به‌ویژه در دوران پیری و سالمندی و زمانی که قادر به کارکردن نباشند این است که زندگی آن‌ها از نظر مالی تامین شود و کمتر دغدغه اقتصادی داشته باشند.

متاسفانه برخی از زنان خانه دار، زمانی که به سن میانسالی و پیری می‌رسند درآمدی برای گذران زندگی خود ندارند و از نظرمالی به اطرافیان خود وابسته هستند. به منظور رفع دغدغه خاطرزنان بیمه زنان خانه دار از سالیان دور مطرح شد و همه برنامه‌ریزان، پژوهشگران و صاحبنظران کشور بر اهمیت آن تاکید کرده اند.

آذر سال ۱۳۸۷ هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوبه‌ای را صادر کرد و براساس آن، زنان خانه‌دار مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شدند و این گروه از زنان نیز توانستند خود را بیمه و از امکانات آن برخوردارشوند.

زنان خانه‌دار از کمک دو درصدی دولت برای حق بیمه پرداختی برخوردار هستند. این نوع بیمه بر اساس بیمه غیر اجباری تعریف شده است. اگر زنی شاغل باشد، نمی‌تواند از این نوع بیمه استفاده کند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی نیست. بانوان مجرد نیز می‌توانند برای این نوع بیمه اقدام کنند. در صورت احراز شرایط، مستمری آن‌ها به فرزندانشان نیز تعلق می‌گیرد.

زنان خانه‌دار در حد فاصل سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند. ضمنا چنانچه متقاضیان در تاریخ ارائه تقاضا بالاتر از این سقف سنی سن داشته باشند درصورتی که معادل مازاد سنی دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند تقاضای بیمه آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر قابل پذیرش خواهد بود.

به عنوان مثال اگر سن زنی در زمان تقاضا ۵۲ سال و سه ماه باشد، در صورتی می‌تواند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده کند که دو سال و سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.

از دیگر ویژگی‌های بیمه زنان خانه‌دار؛ امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از پنج سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند.

نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. سازمان تامین اجتماعی سه سطح از تعهدات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است، نوع اول با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴درصد است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نوع دوم نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد است و شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی می‌باشد و نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می‌شود و دو درصد از نرخ‌های مورد اشاره در تعهد دولت است.

در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه ساله به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت کند؛ اما از آنجایی‌که زنان خانه‌دار اغلب تحت تکفل همسران خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.

در سال جدید بانوان کشور که فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و مزدبگیر نیستند می‌توانند خود را بیمه کنند و از حمایت‌های تعریف شده برخوردار شوند. حتی زنانی که چندین سال سوابق بیمه‌ای دارند و در حال حاضر در جایی اشتغال به کار ندارند می‌توانند با انتخاب این نوع بیمه سوابق خود را تکمیل کنند و ضمن دریافت خدمات درمانی در آینده بازنشسته شوند و مستمری داشته باشند.

متقاضیان نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی ندارند. کافی است به سامانه غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. در این سامانه شرایط متقاضی از نظر سن، سابقه حق بیمه بررسی و در نهایت قرارداد هم منعقد می‌شود.