راهکار رئیس بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک‌ها
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست، علی صالح آبادی اظهار کرد: یکی از مصوبات بسیار هم در سیستم بانکی ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانک‌هاست، زیرا اگر مصارف یک بانک بر منابع آن فزونی پیدا کند، آن بانک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد که بدین منظور، بانک‌ها باید به این موضوع توجه ویژه کنند تا ناترازی در منابع و مصارف آن‌ها ایجاد نشود. علاوه براین، بدون توجه به منابع موجود خود، تسهیلاتی را تصویب نکنند که نقدینگی را با کمبود مواجه کند و منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات بانک مرکزی از بانک‌ها این است که به بازار بین بانکی و عملکرد خود در این بازار توجه کنند، افزود: بانک‌های که با ناترازی از لحاظ نقدینگی مواجه هستند باید تلاش کنند تا اموال مازاد خود را واگذار کنند تا نقدینگی مورد نیاز خود را برای اعطای تسهیلات تامین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب، یکی دیگر از انتظارات از بانک‌ها را نظارت بر مصرف تسهیلات دانست و گفت: در این زمینه انتظار می‌رود که بانک‌ها نظارت جدی بر مصرف تسهیلات داشته باشند و بانک مرکزی نیز باید به صورت سیستمی بر مصرف تسهیلات نظارت صحیح داشته باشد زیرا، از سیاست‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت اعتبارات به تولید و بخش‌های مولد اقتصادی است.