(تصاویر) آغاز پرواز شیراز - نجف پس از وقفه ۲ ساله
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدرضا دهداری