عیدی کارکنان چگونه و چقدر تعیین می‌شود؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

اگرچه هنوز هیات وزیران در رابطه با میزان نهایی عیدی کارکنان مصوبه‌ای صادر نکرده، اما محاسبات و برآورد‌های اولیه از بودجه، رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد که می‌تواند با افزایش همراه باشد.

به گزارش ایسنا، معمولا عیدی کارکنان در پایان بهمن ماه همراه با حقوق به حسابشان واریز می‌شود. میزان آن نیز طبق برآورد‌های اولیه در بودجه و تصویب نهایی در هیات دولت تعیین می‌شود.

در آستانه تعیین رقم عیدی کارکنان، پیشنهاداتی به دولت مطرح است که از جمله آن پرداخت عیدی معادل یک ماه حقوق است، در این رابطه باید گفت که عیدی کارکنان از قانون مدیریت خدمات کشوری و ضریب مصوب تبعیت می‌کند؛ به طوری که بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران میزان عیدی تعیین می‌شود.

طبق مصوبه هیات وزیران برای امسال ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۳۰۴۸ ریال است، در این حالت عیدی برای سال جاری یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در برآورد‌های اولیه در بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ عیدی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

البته این رقم در جریان بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به دلایلی مانند تغییرات حقوقی می‌تواند متفاوت در هیات دولت به تصویب برسد، به هر صورت عیدی سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و تکرار آن برای سال جاری بعید است و افزایش آن محتمل خواهد بود.

در سال ۱۳۹۹، گرچه میزان عیدی در بودجه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود، اما در نهایت مصوبه هیات وزیران نشان داد که این رقم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که دلیل این تغییر به اعمال فوق‌العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گشت که در نتیجه بر تغییر ضریب در محاسبات عیدی موثر بود.

برآورد‌های ابتدایی در بودجه سال آینده از پرداخت رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.