(تصاویر) دفن خودروها بر اثر ریزش دیوار بهشت محمدی سنندج
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

در پی بارش برف و باران اخیر، دیوار قدیمی بهشت محمدی سنندج با قدمت بیش از 50 سال عصر امروز روی 12 دستگاه خودور سواری تخریب شد.

براساس گزارش تسنیم حاضر در محل حادثه، خودروها خسارات زیادی دیده و تقریباً بخش زیادی از آنان زیر آوار دیوار بودند اما خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.