(تصاویر) حال و هوای پاییز در قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدعلی مریزاد/ تسنیم