انتقاد تند آشنا از سناریونویسی درباره ترور دانشمند ایرانی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیتی نوشت: اتهام زنی را خاتمه دهید. داستان سرایی را رها کنید. آن‌هایی که می‌دانند باید فعلا سکوت کنند. آن‌هایی که نمی‌دانند نباید کورکورانه هوار بکشند. اجازه دهید تحقیقات کامل شود. مواجهه حکیمانه با این جنایت می‌تواند درآمدی بر تحولات مثبت در ساختار‌ها و فرآیند‌های امنیتی و ضد تروریستی کشور باشد.

انتقاد تند آشنا از سناریونویسی درباره ترور دانشمند ایرانی