(تصاویر) کشف و انهدام باند سارقین سازمان یافته
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدحسین موحدی نژاد/ تسنیم