(تصاویر) امتحانات دوره متوسطه زیر سایه کرونا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: فاطمه هاشمی/ میزان