(تصاویر) گربۀ مادر بچه‌اش را به بیمارستان برد!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

دختری به همراه پدرش که مشکوک به کرونا بود به بیمارستان رفته بود متوجه حضور یک گربه با بچه اش در بیمارستان شد.

به گزارش فرارو، وقتی مروه اوزجان در بیمارستان سلطان سلیمان استانبول ترکیه در اتاق انتظار منتظر پدرش نشسته بود، ناگهان گربه‌ای در حالی که بچه‌اش را به دندان گرفته بود، با عجله وارد بخش اورژانس بیمارستان شد.

وی با انتشار چند عکس در توییترش نوشت: امروز در اورژانس بیمارستان بودیم که یک گربه که بچه‌اش را در دهانش گرفته با عجله وارد اورژانس شد.

 اوزجان ادامه داد: بچه‌اش کمی شیطان است، مادرش مدام پیدایش می‌کند و برش می‌گرداند.

وی گفت: وقتی دیدمش خیلی تعجب کردم، چون به نظر می‌رسید بیمارستان را از من بهتر می‌شناسد. معلوم بود می‌داند کجا می‌خواهد برود.

 اوزجان افزود: کارکنان بخش درمان هم خیلی از دیدن آن گربه و بچه گربه خوشحال بودند. رفتند سمتشان، نازشان کردند و بهشان توجه کردند. 

پزشکان بچه گربه را معاینه کردند و متوجه شدند هیچ مشکلی ندارد.

گربه‌های خیابانی‌ استانبول شهرت جهانی دارند و تا کنون فیلم و مستندهای بسیاری راجع بهشان ساخته شده است. مردم ترکیه، به دلیل علاقه وافرشان به حیوانات و خصوصا گربه، مدام به حیوانات ولگرد رسیدگی می‌کنند. .

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)