(تصاویر) گاری‌چی‌های بانه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکس: بختیار صمدی/ فارس