(تصاویر) ملکه انگلیس و سگ‌های مورد علاقه‌اش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ملکه انگلیس عاشق سگ‌ها به خصوص نژاد کورگی است و در طی عمر 93 ساله خود با ده ها سگ زندگی کرده است.

به گزارش فرارو، الیزابت دوم از دوران کودکی با سگ‌ها دیده شده است و در دوران سلطنتش بر بریتانیا نیز شاهد مردن برخی از آنها بوده است.

سگ کورگی به اسم سگ کوتوله نیز شناخته می شود. کورگی‌های ملکه در بعضی از عکس های رسمی هم در کنا او دیده می شوند.

علاقه خاندان سلطنتی بریتانیا به سگ های نژاد کورگی هنگامی شروع شد که جورج ششم در سال 1922 نخستین کورگی پمبروک را خرید و در سال 1940 ملکه فعلی که دختری جوان بود به همراه خواهرش مارگرت در عکسی با یک کورگی خانوادگی دیده شد.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)