(تصاویر) ادامه حضور حشد الشعبی در قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس:محمد وحدتی/ رسا