(تصاویر) بارش باران در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محسن ونایی؛ سجاد علی همتی/ باشگاه خبرنگاران - حسین مرصادی/ فارس