(تصاویر) برپایی موکب سلامت در قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس:محمد وحدتی/ رسا