(تصاویر) شیخی که قربانیان کرونا را بدرقه می‌کند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: امیرعلی رزاقی/ مهر