سانسور سکانس بازگشت بهبود و اعتراض شدید محسن تنابنده
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محسن تنابنده یک بار دیگر اعتراض شدیدی به سانسور سریال پایتخت داشته است. او اعتراض کرده که این پایتخت پایتخت آنها نیست و حتی نسخه توافقی سانسور شده هم سانسور مجدد شده است. او عکسی از صحنه اکشن بازگشت بهبود در فرودگاه را گذاشته و از سانسور سریال گفته که به نظر می رسد این بخش سانسور داشته است!