کمپین ستاره رئال برای مبارزه با کرونا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

به گزارش خبرورزشی، ایسکو و نامزدش سارا سالامو کمپینی با نام «دکورونات» یا «ازخودگذشتگی» برای مقابله با ویروس کرونا راه‌اندازی کرده‌اند و کمک جمع‌آوری می‌کنند.

ستاره رئال‌مادرید که مبلغ قابل‌توجهی جمع‌کرده در این باره گفت: «از تمام مردم می‌خواهم با ارسال کمک‌های انسان دوستانه خود ما را در این زمینه یاری کنند.»

تا امروز 49515 نفر در اسپانیا کرونا گرفته‌اند که از این بین 3647 نفر فوت کرده‌اند.