(تصاویر) تعطیلی اماکن تاریخی اصفهان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدرضا شریف/ میزان