(تصاویر) ضد عفونی و گندزدایی بازار تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس:  علی احمدوند/ آنا