(تصاویر) بخش بیماران کرونا در بیمارستان فرقانی قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمد محسن زاده/ میزان