(تصاویر) شلوغی داروخانه‌های قم برای دریافت ماسک
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مهدی مریزاد/ فارس