(تصاویر) روحانیون مهندس ساخت و ساز در قم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مهدی بخشی/ مهر