(تصاویر) تحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمد سازی شده به نیروی هوایی ارتش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews