(تصاویر) بارش سنگین برف در خلخال
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews