(تصاویر) زندگی دوباره زاینده رود
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: صادق بصیرت/ باشگاه خبرنگاران