رکوردشکنی بانوی دونده ایران در ۶۰ متر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرزانه فصیحی بانوی دونده ایران در مسابقات دوومیدانی داخل سالن آزاد صربستان در دوی ۶۰ متر رکورد ۷.۲۹ را از خود بر جای گذاشت که فدراسیون جهانی دوومیدانی رکورد جدید فصیحی را ثبت کرد.

با این ثبت رکورد فصیحی ورودی مسابقات جهانی دوومیدانی داخل سالن را به دست آورد.

رکورد ورودی مسابقات جهانی ۷.۳۰ است که فصیحی با ثبت رکورد ۷.۲۹ سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد.