(تصویر) احمدی‌نژاد در صف اول نماز جمعه امروز تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصویر) احمدی‌نژاد در صف اول نماز جمعه امروز تهران