(تصاویر) تخریب آپارتمان‌های لوکس غیرمجاز
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مقامات ایالت کرالا واقع در جنوب هند چهار آپارتمان لوکس را به دلیل تخلفات محیط زیستی تخریب کردند.

به گزارش فرارو، دیوان عالی کشور هند روز یکشنبه دستور تخریب این آپارتمان ها را که در یک منطقه ساحلی در کرالا ساخته شده به دلیل نقض قوانین محیط زیست صادر کرد.

تخریب آپارتمان ها به وسیله مواد منفجره کارگذاری شده در آنها و به صورت کنترل شده و دقیق اجرا شد. در کمتر از چهار ثانیه آپارتمان ها یکی پس از دیگری فروریخت و با خاک یکسان شد.

صدها نفر در این آپارتمان ها سکونت داشتند که پیش از اجرای حکم تخریب خانه خود را ترک کرده بودند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)