(تصاویر) تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محسن عطایی/ فارس - شهاب الدین قیومی/ مهر