(تصاویر) مسابقه بزکشی در افغانستان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مردم افغانستان مسابقات بزکشی را که صدها سال قدمت دارد زنده نگه می دارند.

به گزارش فرارو، بزکشی یکی از سنت های رسمی و ملی و رسم صدها ساله مردم افغانستان است که در بیشتر مناطق این کشور برگزار می شود.

در مسابقات بزکشی دو تیم از سوارکاران شرکت می کنند. در این مسابقات دو محل مشخص دارند. یکی دایره و دیگری بیرق یا پرچم. چاپ انداز یا همان سوارکار سعی می کند حیوان ذبح شده را پس از برداشتن از دایره و عبور از بیرق دوباره به دایره بازگرداند. این وقت است که می گویند حلال است یعنی چاپ انداز برنده شده است.

برای اینکه یک نفر چاپ انداز شود سال‌ها مربیان ماهر در افغانستان صرف می‌کنند.