(ویدئو) تیراندازی در مرکز خرید و ترس و فرار مردم
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_590542_1000_562}
منبع: ODN