(تصاویر) آخرین وضعیت معضل فاضلاب در کوت عبدالله
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس:  مهدی پدرام خو/ تسنیم