(تصاویر) تحقق رویای "پرند" با پوشیدن لباس عروس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: علی معرف/ ایرنا