"بانوی مدرس" لقب صادق زیبا کلام برای پروانه سلحشوری
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- صادق زیبا کلام، با توجه به انصراف پرونه سلحشوری از ثبت نام در انتخابات آینده مجلس و نطوق روز گذشته وی در مجلس، در توئیتی او را " بانوی مدرس" مورد خطاب قرار داد.