(تصاویر) پاییز در چهارباغ اصفهان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمدرضا جعفری/ باشگاه خبرنگاران