(تصاویر) بازدید معاون رئیس جمهوراز«مناطق زلزله زده»
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: وحید عبدی/فارس