(تصاویر) جاری شدن سیل در شمال انگلیس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 بارش‌های شدید اخیر سبب طغیان رودخانه دان و جاری شدن سیل در جاده‌ها شده است و این مسئله رفت و آمد خودرو‌ها را در شفیلد و روترهام تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش فرارو، در بسیاری از جاده‌ها در یورک شایر که گفته می‌شود بیش از دیگر مناطق تحت تأثیر قرار گرفته است خودرو‌ها در سیل گرفتار شده اند.

پلیس یورک شایر از شهروندان خواسته در خانه بمانند و فقط برای موارد ضروری خانه هایشان را ترک کنند.

آبگرفتگی ناشی از بارش باران در مرکز خرید میدوال در شهر شفیلد انگلیس و آبگرفتگی خودرو‌ها در توقفگاه این مرکز خرید و فراهم نبون امکان تخلیه افراد گرفتار، شامل مشتریان و کارکنان آنان را مجبور کرد شب را تا صبح در این مرکز خرید بمانند.

 بارش حدد 82 میلیمتر باران همچنین موجب آبگرفتگی معابر و توقف حرکت قطار‌ها به مقصد شهر شفیلد شد.

سازمان هواشناسی انگلیس برای امروز نیز در پنج منطقه در مناطق مرکزی و یورکشایر در غرب انگلیس هشدار سیل صادر کرد.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)