(تصاویر) خسارات زلزله در روستاهای ورزقان و ورنکش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: سالار پویان/مهر