(تصاویر) زنان ژاندارم در ترکیه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

زنان نظامی در ژاندارمری شهر بیتلیس نقش زیادی در مبارزه با تروریسم، قاچاق و سایر اقدامات جنایتکاران در این شهر دارند.

به گزارش فرارو، تامین امنیت شهروندان بیتلیس به این زنان نظامی محول شده است و آنها بصورت شبانه روزی وظایف محول شده را انجام می دهند.

یکی از زنان ژاندارم با درجه افسری که دختری پنج ساله نیز دارد می گوید من در محل کار یک فرمانده و در خانه یک مادر هستم. من با صلح و شیوه های امنیتی موافقم.

یکی دیگر از آنها نیز گفت ما زنان نظامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ترویسم و کنترل جاده ها فعالیت می کنیم.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)